1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(41)'2015
  5. Прогноз вихрової обстановки в районі аеродрому

Прогноз вихрової обстановки в районі аеродрому

С.М. Єрьоменко, В.М. Кобрін, О.В. Соловйов, П.В. Прусак
Анотації на мовах:

Розглядаються цілі розробки та створення системи моніторингу і прогнозу вихрової обстановки в районі аеропорту, вимоги, які пред’являються до такої системи та її розроблювана структура.
Ключові слова: система прогнозу вихрової обстановки, літальний апарат, великий аеровузол