1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(41)'2015
  5. Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ

Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ

М. П. Чорнобородов
УДК 621.391, 621.372
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Вагові коефіцієнти переважної більшості відомих вікон для дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) обчислюються за допомоги простих функцій апроксимації. Наскільки різняться характеристики "точних" й "апроксимованих" вікон? Досліджується питання розбіжності значень вагових коефіцієнтів й параметрів "точних" й "апроксимованих" вагових вікон для ДПФ. Розраховано 2-членну функцію апроксимації для 2х-вікна Чорнобородових. Показано, що для 3х-вікон Чорнобородових не існує 3-членної функції апроксимації, оскільки така апроксимація дає погіршення рівня бічних пелюсток до 20 дБ.
Ключові слова: ДПФ, АЧХ, ФЧХ, вагове вікно, фільтр, рівень бічних пелюсток
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чорнобородов М. П. Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ / М. П. Чорнобородов  // Системи озброєння і військова техніка. — 2015. — № 1. — С. 145-147.