1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(41)'2015
  5. АНАЛІЗ СПЕКТРУ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ І РОЗПОДІЛ ВІДНОСНИХ НАПРУЖЕНЬ ПРИ КОЛИВАННЯХ РОБОЧОГО КОЛЕСА ГТД З МОНОКРИСТАЛІЧНИМИ НЕОХОЛОДЖУВАНИМИ ЛОПАТКАМИ

АНАЛІЗ СПЕКТРУ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ І РОЗПОДІЛ ВІДНОСНИХ НАПРУЖЕНЬ ПРИ КОЛИВАННЯХ РОБОЧОГО КОЛЕСА ГТД З МОНОКРИСТАЛІЧНИМИ НЕОХОЛОДЖУВАНИМИ ЛОПАТКАМИ

М.О. Чугай
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі проведено аналіз впливу орієнтації крі-сталографічних осей і типу бандажних зв'язків на спектр власних частот, форм і розподіл відносних напружень. Розроблена тривимірна скінченно-елементна модель робочого колеса, яка враховує геометричну форму об'єкту, вигляд бандажних зв'язків і орієнтацію кристалографічних осей. Проведено чисельний аналіз впливу полікристалічного і монокристалічного матеріалу лопаток з орієнтацією кристалографічних осей [001] та [111] на власні частоти, форми коливань і розподіл відносних напружень робочого колеса з суцільною і розрізною бандажними зв'язками.


Ключові слова: робочі лопатки, монокристалічний матеріал, кристалографічна орієнтація, метод кінцевих елементів, форми коливань, локалізація напруги, спектр частот