1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(6)'2011
  5. Методи створення та функціонування системи підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Методи створення та функціонування системи підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру

І.В. Шостак, В.О. Давиденко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті описано надзвичайні ситуації (НС) у якості особливого типу об’єкту прийняття рішень. Проведено критичний аналіз існуючих інформаційно-аналітичних систем з НС техногенного характеру. Сформульовано та розбито на наступні підзадачі задача організації заходів з евакуації населення з зони НС: підзадача прогнозування розподілення концентрацій небезпечних хімічних речовин (НХР) та підзадача формування рішень рекомендаційного характеру з організації заходів з евакуації населення. Проведено аналіз існуючих моделей розповсюдження НХР та обрана оптимальна. Проведено аналіз знання орієнтованих технологій для вирішення задачі формування рішень-рекомендацій з організації заходів та обрана оптимальна. Запропоновано процедуру взаємодії двох підзадач. Розроблено метод, який вирішує в цілому задачу, що зазначена вище.


Ключові слова: двохетапна обробка інформації, надзвичайна ситуація, інформаційно-аналітична система, інформаційна технологія, динамічні експертні системи, самоорганізаційна карта Кохонена