1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Метод і пристрій визначення розмірів радіолокаційної цілі по огинаючим амплітуд відбитих сигналів, що приймаються на різних частотах трьома рознесеними на місцевості радіолокаційними станціями

Метод і пристрій визначення розмірів радіолокаційної цілі по огинаючим амплітуд відбитих сигналів, що приймаються на різних частотах трьома рознесеними на місцевості радіолокаційними станціями

Є.Л. Казаков, О.В. Коломійцев, С.І. Клівець, О.С. Петренко
Анотації на мовах:

Розроблені метод визначення усереднених подовжнього і поперечного розмірів радіолокаційної цілі (РЦ) і пристрій, що реалізовує цей метод. Отримані вирази для визначення нормованих часових коефіцієнтів взаємної кореляції огинаючих квадратів амплітуд відбитих сигналів, що приймаються трьома рознесеними на місцевості радіолокаційними станціями (РЛС), працюючими на трьох різних частотах. Показано, що при проведенні відповідної обробки цих коефіцієнтів взаємної кореляції можуть бути визначені усереднені подовжній і поперечний розміри РЦ, що спостерігається. Запропонована структурна схема і розкритий принцип роботи пристрою, що реалізовує запропонований метод. Проведена експериментальна перевірка цього методу.
Ключові слова: радіолокаційна ціль, коефіцієнт взаємної кореляції огинаючих амплітуд, подовжній і поперечний розміри РЦ, рознесені на місцевості РЛС