1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Методичний підхід до оцінки ефективності роботи засобів радіоконтролю з комплексного вирішення завдань радіочастотного моніторингу

Методичний підхід до оцінки ефективності роботи засобів радіоконтролю з комплексного вирішення завдань радіочастотного моніторингу

М.М. Калюжний, О.І. Задонський, В.О. Ковшар
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтовується методичний підхід і показники оцінювання ефективності роботи та використання різнотипних засобів радіоконтролю з комплексного вирішення виробничо-технічних завдань радіомоніторингу нормативного використання радіочастотного ресурсу. Підхід базується на запропонованій авторами системній методології просторовочастотно-часового оцінювання ефективності функціонування національних систем радіочастотного моніторингу і показниках продуктивності і виробничої потужності СРК з урахуванням технологічного процесу ведення радіомоніторингу. Наводяться результати оцінювання на основі експериментальних даних продуктивностей всього парку СРК національної СРЧМ загальних користувачів РЧР та ефективності їх функціонування і використання на прикладі роботи за квартал Харківської регіональної підсистемою радіочастотного моніторингу (РП РЧМ). Даються рекомендації щодо практичного застосування розроблених показників оцінювання та методичного підходу в цілому.


Ключові слова: радіочастотний моніторинг, радіочастотний ресурс, засоби радіоконтролю, радіотехнології, продуктивність, виробнича потужність, ефективність