1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Дослідження впливу параметрів однофазного замикання на землю на величину кута між струмом і напругою нульової послідовності

Дослідження впливу параметрів однофазного замикання на землю на величину кута між струмом і напругою нульової послідовності

Г.І. Лагутін, В.М. Лисенко, В.Д. Заболотний
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються результати дослідження впливу параметрів однофазного замикання на землю в електричних мережах з ізольованої нейтраллю на величину зсуву фаз між струмом і напругою нульової послідовності. Для дослідження процесів, що відбуваються в електричних мережах при зміні опору ізоляції, пропонується використовувати математичні й імітаційні моделі.


Ключові слова: електричні мережі, контроль ізоляції, однофазне замикання на землю, ранжирування