1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Оцінка технічних параметрів турбогенераторів для визначення робіт з їх відновлення або встановлення необхідності заміни

Оцінка технічних параметрів турбогенераторів для визначення робіт з їх відновлення або встановлення необхідності заміни

В.В. Шевченко, І.Я. Лизан
Анотації на мовах:

У роботі показано зв'язок між режимами роботи турбогенераторів та енергетичними параметрами енергосистеми, запропоновано спосіб оцінки стану турбогенераторів для встановлення можливості їх подальшої експлуатації на блоках станцій. Запропоновано методику оцінки технічного стану з урахуванням проведених випробувань на зупиненому турбогенераторі і з урахуванням даних, виконаних в режимі on-line. Зроблено висновки, що на підставі цієї оцінки можна визначити можливість (або ні) продовження терміну експлуатації турбогенератора після закінчення його терміну служби, встановити типи та обсяги ремонтів. За пропонованою оцінкою можна також зробити висновок про необхідність заміни турбогенератора, який відпрацював термін експлуатації. Оцінка велася за технічними параметрами без урахування економічних аспектів, тому що останні в даний час занадто невизначені і змінюються в залежності від заводу-виробника або фірми, яка виконує ремонти. Оцінка проведена з урахуванням перспективного розвитку вітчизняної електроенергетики, пріоритетів використання турбогенераторів визначених потужностей (200, 300, 1000 МВт) і рівня розвитку супутніх галузей, з урахуванням темпів наростання об’ємів старіючого обладнання.
Ключові слова: турбогенератор, конкурентоспроможність, енергетична незалежність, реабілітація електрообладнання, залишковий термін експлуатації, експлуатаційна надійність