1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Підхід до метризації єдиного інформаційного простору топологічно розосередженого об’єкту управління

Підхід до метризації єдиного інформаційного простору топологічно розосередженого об’єкту управління

В.В. Воронько
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто задачу кількісної оцінки статусу окремих центрів формування рішень, які подані у вигляді окремих точок дискретного інформаційного простору, в рамках загальної проблеми синтезу інтегрованих систем підтримки прийняття рішень в ієрархічних структурах управління.


Ключові слова: складний, топологічно розподілений об'єкт управління, підтримка ухвалення рішень, експертна система, ієрархія, типовий блок ухвалення рішень, стратифікаційна ознака, ієрархічний ранг