1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Деякі результати анализа впливу локальних змін щільності газової середи на коефіцієнт заломлення оптичного випромінювання

Деякі результати анализа впливу локальних змін щільності газової середи на коефіцієнт заломлення оптичного випромінювання

Г.Ф. Коняхін, С.А. Косіков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовано вплив локальних змін щільності газової середи, що виникає в результаті збудження в них високочастотних механічних коливань, на коефіцієнт заломлення. Отримані формули для оцінки зміни величини коефіцієнта заломлення на межі розділу об'єкт – газове середовище.


Ключові слова: механічні коливання, газова середа, оптичне випромінювання, коефіцієнт заломлення