1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Енергетичне виявлення оптичних сигналів в телевізійних системах

Енергетичне виявлення оптичних сигналів в телевізійних системах

О.І. Стрелков, О.П. Литюга, Т.О. Стрілкова
Анотації на мовах:

Статтю присвячено розробці алгоритму виявлення сигналів в в телевізійних системах на основі після детекторного логічного накопичення послідовності бінарно квантова них телевізійних кадрів. Показано можливість покращення характеристик виявлення сигналів при низькому відношенні сигнал/шум.
Ключові слова: телевізійна система; виявлення оптичних сигналів; відношення сигнал/шум; характеристики виявлення сигналів