1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. ОЦІНКА МЕЖ ЗАСТОСУВАННЯ R/S-СТАТИСТИКИ ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ХАОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ СПОТВОРЕНІ АДДИТИВНИМ БІЛИМ ГАУСОВСКИМ ШУМОМ

ОЦІНКА МЕЖ ЗАСТОСУВАННЯ R/S-СТАТИСТИКИ ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ХАОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ СПОТВОРЕНІ АДДИТИВНИМ БІЛИМ ГАУСОВСКИМ ШУМОМ

К.С. Васюта
Анотації на мовах:

У роботі приведено алгоритм оцінки показника Херста (коефіцієнта самоподібності) з використанням нелінійної R/S - статистики (методу нормованого розмаху). Проілюстровано можливість класифікації різних класів процесів з використанням R/S - статистики. Приведено оцінку меж можливого застосування R/S нелінійного (фрактального) аналізу хаотичних процесів, спостережуваних на фоні адитивного гаусівського шуму, для їх класифікації. Показано, що можливості даного методу аналізу процесів істотно обмежуються із збільшенням внеску шуму в адитивній суміші спостереження.
Ключові слова: R/S - статистика, показник Херста, відношення сигнал/шум