1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. ДВОРІВНЕВИЙ МЕТОД МАРШРУТИЗАЦІЇ З ПІДТРИМКОЮ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В БАГАТООПЕРАТОРСЬКИХ МЕРЕЖАХ NGN

ДВОРІВНЕВИЙ МЕТОД МАРШРУТИЗАЦІЇ З ПІДТРИМКОЮ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В БАГАТООПЕРАТОРСЬКИХ МЕРЕЖАХ NGN

А.В. Лемешко, О.Ю. Евсєєва, Д.В. Агєєв
Анотації на мовах:

Запропонований дворівневий метод маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в багатооператорських мережах NGN. З метою підвищення масштабованості отримуваних рішень в рамках пропонованого методу здійснюється агреговане використання інформації про топологію мереж окремих провайдерів.
Ключові слова: комп'ютерні мережі, топологія мереж, міжмережева маршрутизація