1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Журналізація станів програмних розподілених імітаційних моделей та її використання в оптимістичних алгоритмах синхронізації

Журналізація станів програмних розподілених імітаційних моделей та її використання в оптимістичних алгоритмах синхронізації

М.О. Волк
Анотації на мовах:

У роботі представлено розвиток е формального опису розподілених імітаційних моделей на основі їхнього програмного представлення в термінах процесної алгебри. Уводиться множина активностей журналізації станів моделі, що складають основу менеджера пам'яті імітаційних моделей. Показано, що реалізовані активності можуть виконувати функції федератів в оптимістичних алгоритмах синхронізації розподілених імітаційних моделей.
Ключові слова: розподілені імітаційні моделі, процесна алгебра, стан моделі, дані, активність, менеджер пам'яті, оптимістичні алгоритми синхронізації