1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Прикладні аспекти моделювання нечітких процесів у складних системах

Прикладні аспекти моделювання нечітких процесів у складних системах

Є.І. Кучеренко, І.С. Творошенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання підвищення ймовірності прийняття рішень в задачах аналізу стану об’єкта дослідження в умовах невизначеності з використанням інтелектуальних технологій та методів моделювання процесів на основі нечіткої інтервальної логіки та розвитку нечітких інтервальних мереж Петрі.


Ключові слова: нечіткі мережеві моделі, нечітка інтервальна логіка, нечіткі інтервальні вирази, коефіцієнт впевненості