1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Дослідження нестабільності характеристик засобів контролю систем електропостачання військових об'єктів

Дослідження нестабільності характеристик засобів контролю систем електропостачання військових об'єктів

С.В. Ольховіков
Анотації на мовах:

У статті досліджена нестабільність характеристик засобів контролю, отримана залежність щільності розподілу нестабільності характеристик засобів контролю від часу. Обгрунтовано використання отриманої залежності при статистичній обробці результатів випробувань на нестабільність засобів контролю систем електропостачання військових об'єктів.
Ключові слова: характеристики засобів контролю, системи електропостачання військових об'єктів