1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. До питання про можливість використання дистанційного захисту високовольтних ліній електропередачі

До питання про можливість використання дистанційного захисту високовольтних ліній електропередачі

І.В. Пантелєєва, К.О. Головінова
Анотації на мовах:

У роботі проаналізовані існуючі види захисту високовольтних ліній електропередачі (ЛЕП), розглянуті принципи їх побудови, призначення, переваги та недоліки. Особлива увага приділена дистанційному захисту, тому що при струмах пошкодження, які змінюються по величині, чутливість звичайних струмових захистів змінюється, не завжди відповідає при цьому вимогам селективності та швидкодії. Тому необхідно використовувати такий захист, характеристики якого не залежали б від режиму роботи системи електропостачання. Цим вимогам відповідає дистанційний захист ЛЕП.
Ключові слова: схема електропостачання, релейний захист, високовольтна ЛЕП, дистанційний струмів захист, коротке замикання