1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Аналіз особливостей роботи матеріалів при криогенних температурах і вибір матеріалів для надпровідникових турбогенераторів

Аналіз особливостей роботи матеріалів при криогенних температурах і вибір матеріалів для надпровідникових турбогенераторів

В.В. Шевченко, С.В. Підківка, С.Є. Шевченко
Анотації на мовах:

У статті проведена оцінка сучасного стану розвитку високотемпературних надпровідників, визначені особливості поведінки матеріалів при глибокому охолоджуванні, встановлені області найбільш перспективного застосування надпровідників в електротехнічних пристроях, зокрема, в турбогенераторах і в інших елементах електроустаткування.
Ключові слова: надпровідність, технологія, криогенна техніка, електроенергетика, турбогенератор