1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Методи індикації фосфорорганічних отруйних речовин та пестицидів

Методи індикації фосфорорганічних отруйних речовин та пестицидів

О.О. Шевцова
Анотації на мовах:

В роботі розглянуті та узагальнені існуючі методи визначення фосфорорганічних отруйних речовин та пестицидів. Аналізуються переваги та недоліки найбільш розповсюджених методів моніторингу фосфорорганічних токсикантів фізико – хімічного та біологічного. Додаються деякі найбільш перспективні методики та прилади, які з найбільшою ефективністю можуть бути використані службами масового аналітичного контролю.
Ключові слова: моніторинг, індикація, фосфорорганічні отруйні речовини (ФОР), пестициди, біосенсори