1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. ВПЛИВ ШИРИНИ СПЕКТРУ ЧАСТОТ ЗОНДУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ НА ТОЧНІСТЬ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ В БОРТОВИХ РЛС

ВПЛИВ ШИРИНИ СПЕКТРУ ЧАСТОТ ЗОНДУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ НА ТОЧНІСТЬ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ В БОРТОВИХ РЛС

П.В. Потелещенко, В.М. Орленко, С.П. Лещенко, І.І. Сачук, Г.С. Залевський, Я.Д. Ширман
Анотації на мовах:

Представлені результати дослідження впливу ширини спектру зондувального радіолокаційного сигналу на точність вимірювання кутових координат протяжних повітряних цілей бортовими РЛС, отримані шляхом імітаційного математичного моделювання. Математична модель включає в себе модель розсіювання електромагнитного поля на повітряном об'єкті, його моделі руху, моделі широкосмугового та вузькосмугового сигналів, модель системи обробки прийнятого сигналу, модель кинематичної ланки об'єкта керування, на якому знаходиться РЛС.
Ключові слова: широкосмуговий сигнал, кутовий шум цілі, просторово-часова обробока