1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Математичне моделювання та розв’язання деяких багатокритеріальних задач розміщення паралелепіпедів

Математичне моделювання та розв’язання деяких багатокритеріальних задач розміщення паралелепіпедів

І.В. Гребеннік, А.В. Баранов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається багатокритеріальна задача розміщення паралелепіпедів. У якості критеріїв використовуються: мінімізація заповненої частини області розміщення та забезпечення стійкості області – відхилення центра тяжіння системи від заданої точки області. Розглянуті методи вирішення задачі, проведені обчислювальні експерименти.


Ключові слова: багатокритерійна оптимізація, метод гілок і меж, математичне моделювання, Ф-функція, упаковка