Методика сегментації інформаційно-психологічного простору

С.В. Залкін
Анотації на мовах:

Розроблена методика сегментації інформаційно-психологічного простору, яка дозволяє визначити ядро і центр кожного сегменту, оцінити зв'язність елементів усередині сегментів і сегментів в просторі, а також відповідність інформації або документу певному сегменту. Запропонована методика також дозволяє визначити реальні і потенційні об'єкти інформаційно-психологічної війни, способи і методи, сили і засоби проведення інформаційно-психологічної операції, структуру і зміст плануючих документів.
Ключові слова: інформаційно-психологічний простір, методика, сегментація