1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ С БАГАТОРІВНЕВОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ С БАГАТОРІВНЕВОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

Б.М. Ланецький, В.В. Лук'янчук
Анотації на мовах:

Розглядаються основні поняття та положення теорії надійності систем з багаторівневою працездатністю. Передбачається, що система с багаторівневою працездатністю може знаходиться крім працездатного та непрацездатного стану, в одному з частково працездатних станів. Вводяться поняття показників якості та ефективності функціонування системи з багаторівневою працездатністю, визначаються їхні одиничні, комплексні та багаторівневі показники надійності, які уявляються в векторній и матричній формі.
Ключові слова: складна технічна система, багаторівнева працездатність