1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Структурно-функціональний метод перетворення алгоритмічних структур

Структурно-функціональний метод перетворення алгоритмічних структур

Є.Є. Малафєєв, Є.Є. Малафєєв, Г.В. Павлік
Анотації на мовах:

Розглянуто завдання еквівалентного перетворення алгоритмічних структур з комутативними умовами. Запропонований структурно-функціональний метод перетворення. Досліджені процедури вибору структури алгоритму і формування логічних функцій.
Ключові слова: логічна функція, алгоритм, структура, комутативна умова