1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Використання векторної алгебри для побудови інструментів предметно-орієнтованого моделювання

Використання векторної алгебри для побудови інструментів предметно-орієнтованого моделювання

В.І. Межуєв
Анотації на мовах:


Анотация: Предметом статті є теоретичні основи предметно-орієнтованого моделювання, особливо застосування векторної алгебри як математичного формалізму для породження метамоделей предметних областей. Розглянуто практичну реалізацію підходу в програмних інструментах, названих Vector Logic Visual 2D й 3D Environments (двовимірне та тривимірне візуальне середовища для векторної логіки).


Ключові слова: предметно-орієнтоване моделювання; векторна логіка; геометричний доказ теорем