1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу

Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу

О. В. Потій, А. В. Лєншин
УДК 681.3.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглядається сутність методів оцінки ризиків Magerit та MEHARI. Формулюються принципи системного підходу, що мають використовуватися при оцінюванні ризиків безпеці інформації. Описуються методи системного аналізу, що використовуються у методах Magerit та MEHARI. Наводяться результати порівняння досліджуваних методів та формулюються пропозиції щодо синтезу вдосконаленого методу оцінки ризиків безпеці інформації.
Ключові слова: безпека інформації, системний підхід, оцінка ризику, синтез
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Потій О. В. Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу / О. В. Потій, А. В. Лєншин  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2010. — № 2. — С. 85-91.