1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Методи сегментації зображень об'єктів нерегулярного вигляду, особливості їх застосування і перспективи розвитку

Методи сегментації зображень об'єктів нерегулярного вигляду, особливості їх застосування і перспективи розвитку

К.С. Смеляков, І.О. Романенко, І.В. Рубан, Н.І. Кіріллова, О.В. Шитова
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі дається огляд основних класів методів сегментації зображень об'єктів нерегулярного вигляду, аналіз ефективності їх застосування і перспективи розвитку відносно реалізації методів адаптивної сегментації для умов значущих варіацій параметрів знімків.


Ключові слова: система технічного зору, сегментація, адаптація, метод, стійкість