1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Оцінка ефективності методів класифікації станів телекомунікаційної мережі

Оцінка ефективності методів класифікації станів телекомунікаційної мережі

О.С. Височина, С.І. Шматков, А.М. Салман
Анотації на мовах:

В статті оцінюється ефективність різних алгоритмів класифікації при розпізнаванні стану телекомунікаційної мережі. Аналіз алгоритмів класифікації проводився за допомогою системи аналізу даних Weka. Вхідним набором даних була динаміка зміни оцінок показників якості телекомунікаційної мережі. Аналіз алгоритмів класифікації показав, що найбільш ефективним методом класифікації є нейронні мережі.
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, методи класифікації, нейронні мережі