1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Розробка моделі процесу обміну даними в системах зі зворотним зв'язком та адресним виявленням помилок

Розробка моделі процесу обміну даними в системах зі зворотним зв'язком та адресним виявленням помилок

Ю.І. Лосев, З.З. Закіров
Анотації на мовах:

Розроблено модель процесу обміну даними в системах зі зворотним зв'язком та адресним виявленням помилок. Адресне виявлення помилок припускає застосування методу кодування повним і перфорованим завадостійким кодом. Розроблена модель дозволить визначити та оцінити імовірнісно-часові характеристики протоколів інформаційної взаємодії в системах зі зворотним зв'язком.
Ключові слова: адресне виявлення помилок, імовірнісно-часовий граф, утворююча функція, математична модель