1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України

Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України

І.О. Ляшенко
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 7.355
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано математичні моделі для розрахунку функціональної надійності інформаційноаналітичних систем (ІАС) інтромереж Збройних Сил України.


Ключові слова: інформаційно-аналітична система, функціональна надійність, бази даних, програмне забезпечення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ляшенко І.О. Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2010. № 2(24). С. 106-108.