1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Використання технології реплікації у системі управління розподіленими базами даних

Використання технології реплікації у системі управління розподіленими базами даних

В.Ф. Третяк, І.Є. Кужель, В.М. Приходько
Анотації на мовах:

Розглядається реплікація - як технологія приведення баз даних що функціонують в розподіленому середовищі в актуальний стан, за рахунок виявлення змінених даних, передачі і застосування цих змін в базі даних одержувача.
Ключові слова: реплікація, тиражування, системи управління базами даних