1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Математичні моделі взаємодії низькоенергетичних електромагнітних полів з деякими біологічними структурами

Математичні моделі взаємодії низькоенергетичних електромагнітних полів з деякими біологічними структурами

О.Б. Ахієзер, О.Є. Піротті, Є.Л. Піротті
Анотації на мовах:

Розглядається розподіл низькоенергетичних електромагнітних полів у деяких біологічних об’єктах циліндричної та сферичної форми з радіальною неоднорідністю.
Ключові слова: математична модель, біологічні структури, диференціальні рівняння, циліндрові і сферичні функції, електрофізичні властивості