1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Транспорт в клітинних мембранах під впливом електромагнітних полів

Транспорт в клітинних мембранах під впливом електромагнітних полів

І.А. Черепньов, В.Є. Новіков
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані процеси перенесення в клітинних мембранах з урахуванням сучасних уявлень про складну структуру мембран. Запропонована узагальнена модель транспорту через мембрану з урахуванням її фрактальних характеристик і релаксації потоків через мембрану. Показано, що релаксація потоку іонів через мембрану, що виникла у зв'язку з дією імпульсного електромагнітного поля, може приводити до активного транспорту, направленого проти градієнта концентрацій.


Ключові слова: мембрана, мембранний потенціал, фрактальна розмірність, квантовий аналіз, активний транспорт, електромагнітні технології, імпульсні поля