1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Концепція методу діагностики моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту

Концепція методу діагностики моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту

С.В. Штик
Анотації на мовах:

У шлунково-кишковому тракті (ШКТ) присутні сім близько розташованих пейсмейкерів, що генерують повільні хвилі на суміжних частотах, і задають ритм дистально розташованим відділам травного тракту. Запропонована концепція діагностики електричної активності ШКТ, що відрізняється використанням в якості діагностичної інформації сигнали пейсмейкерних областей ШКТ. На підставі концепції розроблено метод електрогастроентерографічної діагностики, оснований на електричній активності пейсмейкерів ШКТ, що дозволяє діагностувати увесь ШКТ і його відділи. Також запропонований сліпий розподіл сигналів (методи JADE і FastICA), для обробки електрогастроентерограми, що дозволяє підвищити точність діагностики усього ШКТ і окремих його відділів.
Ключові слова: шлунково-кишковий тракт, моторно-евакуаторна функція, електрична активність, пейсмейкер, електрогастроентерографія, концепція