1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Дослідження множини альтернативних варіантів у логістиці виробничого процесу для забезпечення якості продукції, що випускається

Дослідження множини альтернативних варіантів у логістиці виробничого процесу для забезпечення якості продукції, що випускається

К.О. Западня, Ю.О. Лещенко, С.Т. Шуфані
Анотації на мовах:

Аналізується множина рішень по організації основного і допоміжного процесів виробництва для забезпечення вимог логістики і якості. Досліджується топологія розподілених виробничих комплексів (РПК) для перерахування можливих варіантів організації допоміжних операцій (транспортування, складування, контроль і так далі). Дослідження проводяться в два етапи: кількісна оцінка варіантів на основі теорії перерахування; формування (генерування) варіантів. Для відсівання однакових варіантів використовується метод лексикографічного впорядковування. Наведений приклад дослідження РПК нафтовидобутку і транспортування нафти.
Ключові слова: дослідження множини допоміжних операцій в логістиці розподіленого виробництва, забезпечення якості, перерахування альтернативних варіантів