1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Визначення раціональних маршрутів руху вантажних автомобілів

Визначення раціональних маршрутів руху вантажних автомобілів

С.В. Кавун, А.С. Степанова, О.Г. Зима
Анотації на мовах:

Пропонується підхід до вирішення завдань розвезення вантажу з урахуванням наявних обмежень. Рішення знаходиться за допомогою процедури рекурсії. Наводяться графіки залежності витрат машинного часу на перегляд всіх можливих комбінацій маршрутів та залежності сумарної довжини маршруту від вантажопідйомності автомобіля, а також таблиця основних характеристик теоретичних залежностей.
Ключові слова: оптимізація маршрутів руху вантажного автомобіля, оптимальне рішення