1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(24)'2010
  5. Метод формування можливих відкликів при визначенні тенденції розвитку аномалій техногенного походження

Метод формування можливих відкликів при визначенні тенденції розвитку аномалій техногенного походження

О.С. Бутенко, В.А. Жилін
Анотації на мовах:

Розглянути принципи побудови моделей, яки є характерними для зміни аномалії в результаті дії на неї сукупності збурюючи факторів. Запропоновано метод формування матриці відкликів на основі аналізу тимчасових рядів за усередненими значеннями показника Херста і механізм визначення тенденції розвитку аналізируємої аномалії.
Ключові слова: динаміка, аномалія, відклик, стан, аналіз, параметри, тенденція, розвиток