1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням кореляційного способу

До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням кореляційного способу

В.Д. Карлов, М.Н. Журавський, Д.В. Карлов, О.В. Ефимова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовані можливості виміру швидкості переміщення штучних обурень іоносфери методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням кореляційного способу виміру швидкості дрейфу іоносферної плазми. Обгрунтовано, що вимір швидкості дрейфу іоносферної плазми в даному випадку зводиться до обчислення відношення уявної частини автокореляційної функції теплових флуктуацій електронної концентрації атмосфери до її реальної частини. Запропоновано пристрій, що реалізовує цю операцію та проаналізовано його працездатність.


Ключові слова: некогерентне розсіювання, іоносферні збурення, іоносферна плазма, кореляційний спосіб, вимір швидкості дрейфу