1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Похибка визначення фази гідроакустичного сигналу з безперервною розгорткою несучої в умовах багатопроменевого розповсюдження

Похибка визначення фази гідроакустичного сигналу з безперервною розгорткою несучої в умовах багатопроменевого розповсюдження

К.Г. Кебкал, В.В. Кулагін
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються результати математичного моделювання сигналу з безперервною розгорткою несучої в додетекторній точці приймальника. Доведена можливість оцінки коефіцієнта Допплера на основі порівняння виміряного і оціночного значення (моделі) сигналу. Продемонстровано зменшення впливу затриманих (несинхронних) променів при зростанні надлишкової затримки розповсюдження сигналу на похибку оцінки фази сигналу.


Ключові слова: підводна телеметрія, цифровий зв’язок, гідроакустичний зв’язок