1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Застосування метода наскрізної задачи до визначення особливостей формування електричних сигналів на навантаженнях електродів електропружних циліндричних перетворювачів

Застосування метода наскрізної задачи до визначення особливостей формування електричних сигналів на навантаженнях електродів електропружних циліндричних перетворювачів

О.В. Коржик
Анотації на мовах:


Анотация: З використанням розв`язку задачі гідроелектропружності про прийом звукових хвиль системами у вигляді решіток, які виконано на основі п’єзокерамічних колових тонкостінних перетворювачів з розрізними електродами – досліджено загальні закономірності формування електричних сигналів на навантаженнях електродів перетворювачів решітки за фіксованого кута падіння плоскої акустичної хвилі в діапазоні хвильових розмірів решітки. Визначено відстані між елементами, які дозволяють максимізувати бажану моду коливань перетворювачів.


Ключові слова: електрична напруга, акустична взаємодія, грати, навантаження електроду, електропружний перетворювач, форма коливань, електрод, оболонка, електричне навантаження, тиск, повні переміщення