1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Нечітка кластеризація даних у порядковій шкалі на основі сумісного застосування функцій належності та правдоподібності

Нечітка кластеризація даних у порядковій шкалі на основі сумісного застосування функцій належності та правдоподібності

Є.В. Бодянський, В.О. Самітова
Анотації на мовах:

Розглядається задача кластеризації даних, що задані в порядковій шкалі, в умовах кластерів, що перекриваються. Для класифікації запропоновано підхід, на основі сумісного використання функцій належності та правдоподібності.
Ключові слова: кластеризація, порядкова шкала, FCM, функції приналежності, функції правдоподібності, формула Байеса