1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Автоматичний аналіз та оцінка параметрів об’єктів мікроскопічних зображень

Автоматичний аналіз та оцінка параметрів об’єктів мікроскопічних зображень

О.В. Гороховатський, О.О. Передрій
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано багатокроковий підхід для вирішення задачі обробки цифрових зображень на основі використання послідовності методів покращення, бінаризації та сегментації. Досліджено вплив окремих етапів на результат обробки, проведені комп’ютерні експерименти підтвердили ефективність запропонованого підходу.


Ключові слова: сегментація, нормалізація зображень, розмітка зв’язних областей, визначення параметрів об’єктів