1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Стохастичні оцінки достовірності розпізнавання об'єктів, що розділяються, при пересічних гіпотезах

Стохастичні оцінки достовірності розпізнавання об'єктів, що розділяються, при пересічних гіпотезах

Б.О. Демьянчук, В.В. Бурцев, С.В. Кліменков
Анотації на мовах:


Анотация: Складена матриця ймовірностей правильних рішень і помилок радіолокаційного розпізнавання і показано, що поєднання просторових і амплітудних ознак забезпечує високу достовірність розпізнавання і в умовах пересічних гіпотез про класи об'єктів.


Ключові слова: достовірність розпізнавання, гіпотези ухвалення рішень, об'єкти, що розділяються