1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Математична модель процесу передачі даних через проміжні центри комутації повідомлень для випадку застосування завадостійкого коду в режимі виявлення помилок із перевіркою пакетів одержувачем

Математична модель процесу передачі даних через проміжні центри комутації повідомлень для випадку застосування завадостійкого коду в режимі виявлення помилок із перевіркою пакетів одержувачем

С.В. Алексєєв
Анотації на мовах:


Анотация: При передачі інформації в мережах обміну даними застосовується як режим виявлення, так і режим виправлення помилок. Метод управління обміном даними, що застосовується, повинен забезпечувати найменший відносний середній час доставки даних і допустиме значення еквівалентної ймовірності помилки. Розроблена модель, що дозволяє досліджувати основні ймовірнісно-часові характеристики процесу передачі даних в мережах обміну даними при передачі пакетів через проміжні центри комутації повідомлень для випадку застосування завадостійкого коду в режимі виявлення помилок із перевіркою пакетів одержувачем.


Ключові слова: передача даних, імовірнісно-часові характеристики, виявлення помилок