1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Розробка методу прогнозування поведінки інформаційного потоку в телекомунікаційній мережі

Розробка методу прогнозування поведінки інформаційного потоку в телекомунікаційній мережі

В.В. Босько
Анотації на мовах:

Проведений аналіз підходів в прогнозуванні поведінки інформаційного потоку. Проведено дослідження параметрів, що характеризують поведінку інформаційного трафіку. Визначено, що одним з параметрів, що характеризують поведінку інформаційного потоку в ТКС, та визначають клас трафіку і вид передаваної інформації, є коефіцієнт пачечности. Розроблений метод прогнозування поведінки інформаційного потоку в телекомунікаційній мережі. Проведено імітаційне моделювання різного виду трафіку циркулюючого в комп'ютерних мережах систем критичного застосування з метою дослідження його потокових властивостей. Побудовані графіки частот переходів інтенсивності інформаційного потоку по рівнях квантування. Зроблені виводи про доцільність використання розробленого методу.
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, мережевий трафік, прогнозування поведінки трафіку, ідентифікація трафіку