1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Розробка способу оптимізації довжини інформаційного пакету за критерієм мінімуму часу доставки

Розробка способу оптимізації довжини інформаційного пакету за критерієм мінімуму часу доставки

О.К. Дідик, О.М. Сербул
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз структури інформаційних пакетів. Визначені математичні вирази для розрахунку середнього часу доставки повних інформаційних пакетів, а так само інформаційних пакетів розбитих на частини. Проведені дослідження залежності відношення середнього часу доставки початкового пакету до середнього часу доставки фрагментованого пакету від числа фрагментів при довільному законі розподілу помилок в лінії зв'язку. Вибраний критерій оптимальної фрагментації пакетів для досягнення максимально можливого зменшення середнього часу доставки даних. Розроблений алгоритм пошуку оптимального числа фрагментів інформаційного пакету.


Ключові слова: телекомунікаційна мережа, мережевий трафік, довжина інформаційного пакету, фрагментація, середній час доставки інформаційних пакетів