1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ СЕРВІСАМИ GSM МЕРЕЖІ

СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ СЕРВІСАМИ GSM МЕРЕЖІ

М.П. Мусієнко, І.К. Чорномаз
Анотації на мовах:

У роботі за допомогою теорії опису предметної галузі знань на основі семантичної мережі отримана семантична модель представлення навчального матеріалу електронного підручника, який поширюється за допомогою сервісів GSM мережі. Визначено три типи відношення між елементами структури. Приведений математичний опис з використанням кортежів. Визначено три відмінності розробленої моделі від відомих моделей структур учбових матеріалів електронних підручників. Отримані результати дозволяють розробляти електронні підручники, які можливо ефективно поширюватиме по GSM каналам мобільного зв'язку.
Ключові слова: електронний підручник, структура навчального матеріалу, семантична мережа, сервіси GSM мережі