Вплив поля тяжіння Землі на рух літальних апаратів

П.Є. Трофименко, В.І. Макеєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті досліджено вплив поля тяжіння Землі на рух артилерійських снарядів (мін), розглянуто дві моделі поля сили тяжіння («однорідне» поле і «центральне»), визначено характеристики їх точностні та діапазон застосування, дано опис системи диференціальних рівнянь, яка характеризує рух цонтра мас снаряду у площині стрільби.


Ключові слова: поле тяжіння Землі, сила притягування, «однорідне» поле, «центральне» поле, система диференційних рівнянь