1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Класифікація дестабілізуючих впливів у процесі радіолокаційного розпізнавання

Класифікація дестабілізуючих впливів у процесі радіолокаційного розпізнавання

Г.Д. Братченко, В.В. Скачков
Анотації на мовах:

Для обґрунтування доцільності застосування інформації розпізнавання метасистемою (МС), що включає підсистему радіолокаційного розпізнавання, пропонується якомога повніше ураховувати сукупність факторів, що можуть впливати на кінцевий результат застосування МС. З цією метою у статті пропонується варіант класифікації дестабілізуючих впливів, які можуть призвести до зниження ефективності МС. Представлена класифікація грунтується на урахуванні сукупностей факторів, які можуть впливати на різних етапах функціонування МС як у процесі розпізнавання класу цілі, так і при застосуванні інформації розпізнавання користувачем. Надано перелік окремих дестабілізуючих факторів у цих сукупностях, які можуть мати місце при практичному застосуванні систем радіолокаційного розпізнавання у складі МС.
Ключові слова: інформація розпізнавання, радіолокаційне розпізнавання, метасистема, дестабілізуючі впливи, класифікація