1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Розробка методу захисту радіоелектронної апаратури від впливу потужних ЕМІ на основі високотемпературних надпровідників

Розробка методу захисту радіоелектронної апаратури від впливу потужних ЕМІ на основі високотемпературних надпровідників

І.А. Капура, Г.Ф. Коняхин, А.М. Сотників
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що перспективним у цей час при проектуванні захисних пристроїв вхідних ланцюгів прийомного СВЧ тракту є використання високотемпературних надпровідників внаслідок їх низького поверхневого опору. Метод захисту РЭА від впливу ЭМИ здійснюється за рахунок різкого збільшення опору ЗУ на кілька порядків при переході захисного пристрою в нормальний фазовий стан, що рівноцінно розриву фідерної лінії передачі.


Ключові слова: високотемпературний надпровідник, мікрополоскова лінія, копланарна лінія, гранична потужність, захисний пристрій